Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich ludzi w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi. Program pracy Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytnii: opiera się ściśle na statucie uchwalonym przez Radę IPAK-u i zatwierdzonym przez ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej. Rektor Polskiej Misji Katolikckiej sprawuje opiekę nad działalnością IPAK-u poprzez mianowanego przez siebie Asystenta Kościelnego. Świętem patronalnym IPAK-u jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. CELE: promowanie wartości chrześcijańskich poprzez: - przypominanie o celu człowieka (jego powołaniu do świętości), - zachowanie jego godności i odpowiedzialności za zbawienie siebie i innych, - przeciwstawianie się wszystkiemu co zagraża jego wierze, moralności chrześcijańskiej i życiu ludzkiemu, - szerzenie i pogłębianie nauki Kościoła. Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na terenie Swindon od 1957 roku zdążyła się już solidnie ustabilizować, istnieje 59 lat.Obecnie liczy 22 członków zwyczajnych z  wieloma osobami wspierającymi. Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. Spotkania poprzedzone są Mszą św. Przebiegają one według ustalonego porzadku z modlitwą,rozważaniem fragmentu Pisma Świętego,omawianiem tematu formacyjnego na kolejny miesiąc, informacja ks.Proboszcza o sprawach dotyczących parafii i potrzeby zaangażowania się w stałe dyżury i zadania. Akcja Katolicka służy pomocą ludziom w trosce o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego co pogłębia  i umacnia osobiste powołanie do służenia innym. Akcja Katolicka organizuje zbiórki na rzecz najbardziej potrzebujących przygotowując dwa bazary do roku z loterią fantowa i sprzedażą ciast. Organizowane są także Pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford, Wilna, Fatimy. Akcja Katolicka podejmuje inicjatywy z zagranicą Polską, Wilnem, Zambią, Kenią wysyłając wsparcie finansowe i utrzymuje kontakty zapraszając gości czy uczestnicząc w konferencjach, zjazdach, rekolekcjach. Akcja Katolicka otrzymuje poparcie, słowa umocnienia i wzajemne zaufanie we wszystkim co robi ze strony parafian i ludzi dobrej woli bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie planowanych inicjatyw. Podejmowane zadania w wyznaczonym wspólnie kalendarium Akcji Katolickiej zawierzone zawsze Matce Bożej kierowane są do wszystkich, zwłaszcza młodych, którzy w przyszłości przejmą dziedzictwo pokoleń Polaków na emigracji. Zachęcamy do wejścia w szeregi Akcji Katolickiej, aby kolejny rok jeszcze bardziej umocnił i odnowił wiarę w każdym z nas, rodzinach i tam gdzie się znajdujemy.
Skład Zarządu i Członkowie Akcji Katolickiej: Opiekun duchowy: ks.dr Proboszcz Jarosław Kozak Członkowie POIPAK-u 1. Prezes – Anna Sendra 2. Zastepca Prezesa – Maria Kołodziej 3. Zastepca Prezesa – Krystyna Jura 4. Skarbnik – Irena Krupa 5. Sekretarz – Strona Internetowa – Karol Bujak 6. Krystyna Foresti 7. Anika Foresti 8. Janina Faszcza 9. Angela Gil 10. Katarzyna Viner 11. Bożena Lisiecka 12. Bronisława Miotła 13. Helena Smereda